Τεχνικές Λύσεις

Εδώ μπορείτε να δείτε κατασκευαστικές και επισκευαστικές λύσεις για διάφορες περιπτώσεις. Οι σύνδεσμοι (link) θα σας οδηγήσουν στις σελίδες της Renovat όπου: "Μέσα από έγχρωμες αναλυτικές τρισδιάστατες τομές, σκίτσα AutoCad, Video εφαρμογών κλπ. καθοδηγείται κανείς στο να συνδυάσει τον τρόπο, με το υλικό που αντιστοιχεί ακριβώς στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της κατασκευής."

Έτσι μαθαίνει ο μεν τεχίτης ακριβώς τι πρέπει να κάνει, ο δε επιβλέπων μηχανικός η/και ο ιδιοκτήτης να ελέγξουν την σωστή εφαρμογή της λύσης.