Υγεία στον χώρο μας

Κινδυνεύει η υγεία μας μέσα στο ίδιο μας το σπίτι η στον χώρο δουλειάς μας; Δυστυχώς ναι. Αλλά μπορούμε να προστατευτούμε. Ακολουθεί η περιγραφή μιας σειράς επικίνδυνων ουσιών και τα υλικά μας που πιστοποιημένα τις αντιμετωπίζουν