Καλωσήρθατε

Αυτός ο ιστοχώρος ανήκει στην οικογένεια Ρεΐση (του Ιωάννη και της Κατίνας). Διατηρούμε στην Χώρα Καλύμνου, το Τεχνικό Γραφείο ΡΕΪΣΗ - ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ και την ΡΕΪΣΗΣ Οικοδομικά.

Στις σελίδες μας θα βρείτε πληροφορίες για πολεοδομικά θέματα της Καλύμνου, για κατασκευαστικά θέματα και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος που θέλουμε να τα μοιραστούμε και να τα κουβεντιάσουμε μαζί σας.