Η φραγκοσυκιά στις κατασκευές

Οι χυμός από τις φραγκοφύλλες φαίνεται πως γίνεται ένα πολύ ισχυρό βελτιωτικό, συγκολλητικό και στεγανωτικό(?) για ασβεστοχρώματα και κονιάματα από πηλό (σοβάδες - λάσπη κτισίματος - τούβλα) όταν προστίθεται σαν πρόσμικτο στο μείγμα.

Η σκόνη από αποξηραμμένη φραγκοφύλλα βελτιώνει κατά 72% την αντοχή των σοβάδων που περιέχουν τσιμέντο.