Η παραγωγή του ελαιόλαδου στην Αρχαιότητα

Η αναζήτηση απλών μεθόδων εξαγωγής λαδιού τελικά κατέληξε στην Αρχαία Ελλάδα. Φαίνεται πως όλες οι σύγχρονες μέθοδοι, με εξαίρεση την φυγοκεντρική, είναι στην ουσία ένας απλός εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων που επινόησαν οι Αρχαίοι Έλληνες.

Αρχαία πρέσα με μορφή μοχλού.

Πολύτιμες πληροφορίες βρήκα στο ΝΟΗΣΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ στην μάλλον ξεχασμένη ιστοσελίδα του ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και ειδικά στο κεφάλαιο Παραγωγή Ελαιολάδου - Αρχαία Ελαιοτριβεία.

Παραθέτω εδώ το μενού του:

Παρατηρήσεις

Επειδή δεν βρήκα link στο κεντρικό site του ΝΟΗΣΙΣ που να οδηγεί στην μάλλον ξεχασμένη ιστοσελίδα του ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, προτείνω να το επισκευτείτε και να αποθηκεύσετε τα περιεχόμενα του.