Είδη της φραγκοσυκιάς και τα χαρακτηριστικά τους

Μετάφραση από το:  Η αγροτοβιομηχανική χρήση της φραγκοσυκιάς από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ

Τα είδη της Οπούντια (φραγκοσυκιάς)

Η ταξινόμηση των ειδών της Οπούντια είναι περίπλοκη. Χρειάζεται κάποιος εκτεταμένη γνώση του τομέα για να αναγνωρίσει και να ταυτοποιήσει κάθε είδος, τις ποικιλίες και τις παραλλαγές του που αντανακλώνται στα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά (Scheinvar, 1999). 

Σχεδόν 300 είδη του γένους Οπούντια είναι γνωστά, αλλά μέχρι τώρα, μόνο 10 ως 12 είδη αξιοποιούνται για τα φρούτα τους, τα τρυφερά τους φύλλα (κλαδόδια), σαν ζωοτροφή η για την κοχενίλη για παραγωγή χρωστικών. Τα περισσότερο καλλιεργημένα είδη για την παραγωγή φρούτων είναι: Opuntia ficus-indica (η δική μας φραγκοσυκιά), Opuntia amyclae, Opuntia xoconostle,  Opuntia megacantha και Opuntia streptacantha. Τα άγρια είδη περιλαμβάνουν τα  Opuntia hyptiacantha, Opuntia leucotricha και Opuntia robusta. Το πιο ευρέως καλλιεργούμενο είδος σε όλο τον κόσμο είναι η Opuntia ficus-indica. Είναι η μοναδική Οπούντια που καλλιεργείται στην λεκάνη της Μεσογείου όπου χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως  (Uzun, 1996).

Τα χαρακτηριστικά αυτών των ειδών Οπούντια ποικίλουν: διαφέρουν στο σχήμα των κλαδοδίων, την παρουσία η απουσία αγκαθιών, το μέγεθος και χρώμα των καρπών και άλλων βοτανικών χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα ο καρπός της Opuntia ficus-indica είναι γλυκός, χυμώδης, κίτρινος, πορτοκαλί, κόκκινος η ιώδης, γεμάτος πολτό και με επιδερμίδα μεταβλητού πάχους, αλλά γενικά λεπτή. Ο καρπός της Opuntia xoconostle είναι πολύ μικρότερος, όξινος, ιώδης-πράσινος και ροζ εσωτερικά. Η Opuntia streptacantha πράγει καρπό που είναι ιώδης (μωβ), χυμώδης και γλυκός  (Scheinvar,1999). Ο καρπός είναι εύθραυστος όταν πιάνεται, χαλάει εύκολα και ωριμάζει γρήγορα, πράγμα που γενικά περιορίζει την εκτεταμένη εμπορευσιμότητα του, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποτών με ζύμωση (López, Fuentes and Rodríguez, 1997).

Στο Μεξικό, τα τρυφερά κλαδόδια (nopalitos) της Opuntia ficus-indica τρώγονται κυρίως σαν λαχανικό. Η Opuntia ficus-indica και η Opuntia cochenillifera (η Nopalea cochenillifera) είναι τα προτιμώμενα είδη για την εκτροφή του εντόμου κοχενίλη. Στην Βραζιλία, την Χιλή, το Μεξικό και αλλού, η Opuntia ficus-indica χρησιμοποιείται επίσης για ζωοτροφή.

Types and characteristics of Opuntia spp.

The taxonomy of the Opuntias spp.is complex. It takes a detailed field study to recognize and identify each species, the varieties and the adaptations reflected in their phenotype (Scheinvar, 1999). 

Almost 300 species of the genus Opuntia are known but, so far, only 10 to 12 species have been utilized for their fruit, tender leaves (cladodes), forage or cochineal for colorant production. The most cultivated species for fruit production are: Opuntia ficus-indica, Opuntia amyclae, Opuntia xoconostle,  Opuntia megacantha and Opuntia 
streptacantha
. Wild species include Opuntia hyptiacantha, Opuntia leucotricha and Opuntia robusta.The most widely cultivated species throughout the 
world is Opuntia ficus-indica. It is the only Opuntia cultivated in the Mediterranean basin, where it is used for a variety of purposes (Uzun, 1996).

The characteristics of these Opuntia species vary: they differ in the shape of the cladodes, the presence or absence of spines, the size and colour of fruit and other botanical characteristics. For example, the fruit of Opuntia ficus-indica is sweet, juicy, yellow, orange, red or purple, full of pulp and with skin of variable thickness, but
generally thin. The fruit of Opuntia xoconostle is much smaller, acidic, purple-green and pink inside. Opuntia streptacantha produces fruit that is purple, juicy and sweet (Scheinvar, 1999). The fruit is fragile when handled, deteriorates easily and ripens quickly, which generally limits large scale marketing, with the result that it is used to make fermented beverages (López, Fuentes and Rodríguez, 1997).

In Mexico, the tender stems (nopalitos) of Opuntia ficus-indica are mainly eaten as a vegetable. Opuntia ficus-indica and Opuntia cochenillifera (or Nopalea cochenillifera) are the preferred species for rearing the cochineal insect. In Brazil, Chile, Mexico and elsewhere, Opuntia ficus-indica is also used for livestock forage.