Βιομηχανική κληρονομιά της Καλύμνου

Η τελευταία εργασία της Φανής μας ήταν μια πολύπλοκη, χρονοβόρα και πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, με τίτλο "Βιομηχανική Κληρονομιά της Καλύμνου" για λογαριασμό του ΤΕΕ, σε συνεργασία με συναδέλφους της.

Αν και ολοκλήρωσε και παρέδωσε την εργασία το καλοκαίρι του 2012, το ΤΕΕ ακόμα δεν την έχει δημοσιεύσει. Τους αφήνουμε περιθώριο μέχρι τέλος του 2013 να την δημοσιεύσουν πρώτοι πριν την δημοσιεύσουμε εδώ.