Αγροτο-βιομηχανική αξιοποίηση της φραγκοσυκιάς

Η αγροτο-βιομηχανική αξιοποίηση της φραγκοσυκιάς

Αξιοποίηση της φραγκοσυκιάς

Ο Οργανισμός Τροφίμων του ΟΗΕ FAO http://www.fao.org, θεωρεί την φραγκοσυκιά πολύ σημαντική για την ανθρωπότητα αφού, ανάμεσα στα άλλα, μπορεί να ταΐσει ανθρώπους και ζώα, λειτουργεί ευεργετικά στο περιβάλλον σαν αποθήκη νερού και CO2, συμβάλλει στην απο-ερημοποίηση του πλανήτη ενώ μπορεί να καλλιεργηθεί σε άνυδρες η ημιάνυδρες περιοχές που άλλες καλλιέργειες δεν επιβιώνουν.

Ανάμεσα στις πολλές δημοσιεύσεις βρίσκουμε και ένα κείμενο του 2004 που μεταφράστηκε στα Αγγλικά το 2013 για την καλλιέργεια - συγκομιδή - αποθήκευση - επεξεργασία - χρήσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τις ιδιότητες και την αξιοποίηση των φραγκόσυκων. Το κείμενο έχει τίτλο "Agro-industrial utilization of cactus pears" δηλαδή "Η αγροτο-βιομηχανική αξιοποίηση της φραγκοσυκιάς". Θα το βρείτε σε αυτό το link: http://www.fao.org/docrep/019/a0534e/a0534e.pdf και εδώ, στα Αγγλικά δυστυχώς. 

Επειδή το κείμενο συμπυκνώνει τις γνώσεις από μια πλούσια βιβλιογραφία και δίνει κατευθύνσεις από το στήσιμο μιας καλλιέργειας μέχρι και το στήσιμο μικρών επιχειρήσεων, θα προσπαθήσουμε να το μεταφράσουμε και να το δημοσιεύσουμε εδώ. Ζητούνται εθελοντές μεταφραστές!